Aktuality

Svatý Linhart

kvě 24, 2017
|
Zaslal: Alda
|
Kategorie: Rodina
Bookmark and Share
Jaký je původ jména Linhart? Pátral jsem trochu po internetu a našel dokonce jednoho svatého, ke kterému vedou nitky původu tohoto příjmení. Ať je to tak nebo tak, je to zajímavé čtení.

Svatý Linhart (sv. Leonard) pocházel ze vznešeného franckého rodu. Zřekl se úřadů, které vykonával na dvoře krále Chlodvíka a vstoupil do kláštera v Micy u Orleansu. Po smrti opata kláštera sv. Maxima odešel jako poustevník do lesů u Limoges, kde vybudoval malou svatyni. Směrovala k němu spousta lidí, ujímal se i zločinců a zajatců. Zemřel roku 559.

Na Šumavě na bavorské, ale i české straně byl velmi uctívaným patronem pastýřů, stád a chovu dobytka. Ochraňuje i zajatce, zámečníky, sedláky a čeledíny. Hospodáři se k němu obraceli s prosbami o pomoc a symbolicky obětovali hrubě kované železné figurky představující dobytek. To se považovalo za jeden z nejlepších prostředků při nemoci dobytka.

Leonard se narodil na počátku 6. století v urozené franské rodině blízké králi Chlodvíkovi, který mu byl za kmotra při křtu. Jako mladík odmítl Leonard vstoupit do armády a stal se žákem sv. Remigia, arcibiskupa z Remeše. V jeho službách se zasazoval zvláště za zlepšení životních podmínek ve vězeních a mnoha vězňům vymohl i propuštění na svobodu. Pověst o něm se rozšířila po celé zemi, takže mu král Chlodvík nabídl biskupský úřad. Leonard však odmítl a odešel do ústraní v blízkosti Limoges.

 
Když jednoho dne procházel lesem, nalezl zde královnu, kterou nečekaně přepadly porodní bolesti. Leonardovy modlitby jí pomohly překonat bolesti a přivést na svět synka. Když se to král Chlodvík dozvěděl, věnoval onu část lesa Leonardovi, aby tam vybudoval klášter. Leonard tedy vybudoval oratoř ke cti Panny Marie a hlavní oltář zasvětil svatému Remigiovi. Klášter dostal jméno Nobiliacum (dnes Noblac). Zde také svatý Leonard zemřel 6. listopadu 545. Jako svého patrona ho vzývají zvláště vězni a také matky před porodem.
 
Svatý Linhart (St. Leonard) se podle legendy usadil na počátku 6. století jako poustevník nedaleko francouzského Limoges. Z jeho lesní cely, která se stala cílem mnoha zoufalých a hledajících radu, se postupně vyvinul klášter St-Léonard-de-Noblat. Linhart se stal jeho prvním představeným (opatem) a v klášteře je také pochován.

Jeho kult je od středověku velmi rozšířen v Bavorsku a Rakousku, kde se stal Linhart jedním z nejoblíbenějších světců. Za jeho ochranu a pomoc prosí kromě sedláků a čeledínů také zajatci, horníci, bednáři, vozkové, zámečníci a kováři. Sv. Linhart je také patronem šestinedělek. Lidé se k němu také obrací v prosbách za dobrý porod, proti bolestem hlavy a duševním chorobám.

Kostel Sv. Linharta v Kdousově

Kotel sv. Linharta v Kdousově

Kostely a sochy svatého Linharta v Česku

Mušov

Mušov
Kostel sv. Linharta v Mušově. Podle některých starousedlíků to byl právě on, kdo zachránil mušovský kostel před zbouráním.

 

Jméno St Leonard ve světě nese několik míst, další lze nalézt se jménem Saint-Léonard nebo Saint-Leonard.

Leonard of Port Maurice

Další stopy ke jménu sv. Leonarda vedou k italovi Saint Leonard of Port Maurice, který žil v 17.-18. století. Byl to františkánský kněz, který se během svého života zabýval asketismem. Myslím však, že jméno Linhart je spojeno spíše s Leonardem of Noblac. Nejsme přece žádní asketi!

narozen: 20. prosince 1676, Porto Maurizio
zemřel: 26. listopadu 1751, Rome
uctívaný: Římskokatolická církev
blahoslavený: 19. června 1796, papež Pius VI
kanonizován: 29. června 1867, papež Pius IX
svátek: 27. listopadu
Nahoru