Permakultura

Permakultura je pro někoho záhadným slovem. Narazili jsme na něj poprvé někdy v roce 2010 a od té doby nám nedá spát.... Tedy, ne že bychom trpěli nespavostí nebo jsme se do té doby nějak výrazně prohřešovali proti základním principům permakultury, ale pojmenováním této životní filozofie jsme si uvědomili mnoho souvislostí. DCertifikovaná přírodní zahradaalším vzděláváním se snažíme proniknout hlouběji. Potkáváme zajímavé lidi, učíme se od nich a vyměňujeme si zkušenosti. V dnešní době internetu je to relativně snadné. Dříve se znalosti, vědomosti a dovednosti předávaly z generace na generaci. Tyto vazby byly násilně zpřetrhány a musejí se znovu objevovat.

Vlastníme kolem domu malý cca 1000m² pozemek a kromě toho máme možnost obdělávat dalších cca 200 m² zeleninové zahrádky. Hledáme něco většího a tak zatím vše zkoušíme v malém. Cesta co největší soběstačnosti a nezávislosti na okolních zdrojích je úžasná, ale dlouhá a trnitá.

Co je permakultura?
  • Zdravý selský rozum a cit aplikovaný v praxi
  • Systém designu založený na ekologických principech
  • Umění vytvářet navzájem prospěšné vztahy
  • Vytváření trvale udržitelných systémů na základě spolupráce s přírodou.

Permakultura je založena na pozorování a využívání přírodních koloběhů, vazeb a vztahů k designování všeho, co potřebujeme k životu: účinné a zdravé produkce potravin, bydlení, systémů poskytujících energii i samotných lidských komunit. Cílem je vyšší kvalita života, který by byl provázaný s prostředím a šetrný vůči přírodě. Permakultura využívá starobylé tradiční postupy, stejně jako moderní technologie a poznatky současné vědy. (Eva Hauserová v článku Co je permakultura »)